FTK AS

FTKs Regelverk

FTK`s regleverk:

 

 

 1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av gymmet.

 

 1. Aldersgrense for å trene ved gymmet er 15 år. Barn under 15 år kan trene med følge av voksen/foresatt. Både foresatt og barn MÅ da ha gyldig kontrakt. Nedre aldersgrense for trenende barn med følge er 13 år.

 

 1. Barn har av sikkerhetsmessige årsaker ikke tilgang på treningssenteret.

(under 13 år) og det er strengt forbudt at disse oppholder seg på treningssenteret og foreldre er 100 % erstatningspliktige for evt. skader v/brudd på denne regelen.

 

 1. Medlemmet forplikter seg til enhver tid å følge anvisninger, og rette seg etter de regler som gjelder for bruk av gymmet. (ved vandalisme annuleres kontrakten umiddelbart)           

 

 1. Medlemmet forplikter seg til å rydde på plass utstyr som en har brukt, og holde orden etter seg. 

 

 1. FTK AS fraskriver seg etthvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på gymmet. Dette gjelder også for skade på/tap av klær, penger eller annet av verdi som måtte ”forsvinne”.

 

 1. Medlemmet forplikter seg til alltid å ha med utstedt medlemskort/nøkkelkort slik som anvist ved adkomst.

 

 1. Nøkkelkort skal kun benyttes til personlig adkomst til gymmet og kommer flere sammens må hver enkelt bruke kortet for å registrere innkomst. Ved misbruk av nøkkelkort(ikke-medlemmer kommer inn på medlemmets nøkkelkort o.l.) kan medlemmet bli utvist fra gymmet/nøkkelkort sperret og medlemskontigenten vil IKKE bli refundert. Eier av nøkkelkort må straks-uten opphold- gi beskjed om tapt/stjålet kort:mob: 980 343 50: hvis ikke vil eier/medlemmet holdes ansvarlig ved evt. misbruk og evt. skader/hærverk og lignende som skjer ved misbruk av vedkommendes nøkkelkort.

 

 1. Utstedelse av nytt nøkkelkort koster 150,-

 

 1. Nøkkelkort er gyldig iht medlemskontrakt , når dato for kontrakt er utgått virker heller ikke nøkkelkortet.

 

 1. Det tas forbehold om endring i åpningstider spesielt ved jule-, påske- og sommerferie(for eksempel: kun nøkkelkort-åpent). Gymmet kan også holde helt eller delvis stengt i forbindelse med kurs eller vedlikehold o.l.

 

 1. Det refunderes ikke medlemsavgift ved flytting.

 

 1. FTK AS refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 4 uker, vil medlemskapet utsettes/fryses så lenge det er nødvendig uten vederlag. Medlemskapet forlenges tilsvarende med utsatt medlemskap.

 

 1. Medlemmer som driver med konkurrerende virksomhet,  er ikke ønsket som kunder på FTK og kontrakten opphører umiddelbart uten refusjon av medlemskontigent. Likestilt er sverting og lignende av FTK.

 

 1. Normal folkeskikk på gymmet forventes av medlemmet. Slik som å hilse på ansatte og andre medlemmer selv om man ikke kjenner vedkommende og gjerne hjelpe personer som har problemer med apparater o.l.

 

 1. Ved gjentatte regelbrudd på FTKs regler kan FTK i hvert enkelt tilfelle selv foreta disiplinær straff. Som for eksempel: utestengelse, annulering av kontrakt(uten refusjon) eller lignende.

 1. Utover dette gjelder for øvrig Norske lover.

FTK kan sperre kort/si opp avtaler hvis ett medlems oppførsel,og fremtreden, både på FTK og utenfor FTK blir oppfattes som støtende,truende, ulovlig iht til Norske lover og at slik fremførsel er i konflikt med FTKs økonomiske inntjening.

 

FTK AS