FTK AS

INFO AVTALEGIRO

INGEN bindingstid,1 mnd forskudd må betales ved oppstart samt medlemskort.

Løper mnd til mnd inntil oppsigelse: som må gjøres senest den 30 mnd før man vil ha det siste trekket. Feks siste trekk 25/12-> oppsigelse senest 30/11.

Da har man trening tom 25/01 da alle avtalegirokontrakter ligger forskuddsvis.

Eksempel på gyldig oppsigelse:

Jeg NN sier herved opp min avtalegiro hos FTK AS fom DD(25/xx-20xx)

DD(25/xx-20xx), Sted og underskrift av NN.

Oppsigelse pr.mail er gyldig og å foretrekke: da får man gjerne svar på mailen om siste trekk iht avtale osv.

(Denne KAN også leveres eller sendes FTK AS, Elinesvei 2, 7140 OPPHAUG i underskrevet stand. Ellers man kan stikke nedom gymet og skrive den der da vi har oppsigelses-skjemaer liggende der.

MAN MÅ LEVERE GYLDIG OPPSIGELSE PÅ AVTALEGIRO, HVIS IKKE FORTSETTER AVTALEN INNTIL GYLDIG OPPSIGELSE ER MOTTATT.

DET HOLDER IKKE Å GÅ I BANKEN OG STOPPE TREKKENE  DER.

 

Vi har avtale med Orkla Credit som overtar våre krav etter frist for inkassovarsel er overskredet.

 

FTK AS